dnes je 8.12.2022

Input:

Účet 315 - Ostatné pohľadávky

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.5 Účet 315 - Ostatné pohľadávky

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, postúpenie pohľadávok a iné pohľadávky, napríklad reklamácia dodávky, zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, pohľadávky za prenájom z podnikateľskej činnosti alebo v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 315 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady v PO:


315      MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 315  701  
   Poskytnutie zľavy odberateľovi po splnení dodávky a zaplatení faktúry: 
 dlhodobého majetku  315  04x  
 materiálu  11x  
 tovaru  13x  
 služieb  51x  
   Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov 315  648