dnes je 1.6.2023

Input:

Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.3.1 Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Spôsob účtovania zásob a ich evidencie    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok I Vymedzenie zásob

Za zásoby sú v účtovnej jednotke považované:

- materiál,

Materiálom rozumieme kancelárske potreby, drobné reklamné predmety, materiál zabezpečujúci drobné opravy budovy, PHM, obaly, ochranné pracovné prostriedky, drobný dlhodobý hmotný majetok v ocenení do ............ €, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým

Najnovšie články
viac článkov