dnes je 1.10.2020

Input:

Slovenské hospodárstvo dosiahlo historicky najvyšší prepad od roku 1996

7.9.2020, Zdroj: SITA

Slovenská ekonomika sa v tomto roku dostala do záporných čísel po desaťročnom nepretržitom raste od finančnej krízy v roku 2009. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, vplyv pandémie COVID-19 sa významne prejavil v druhom štvrťroku. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) sa medziročne znížil v stálych cenách o 12,1 %. Doteraz najväčší pokles výkonu ekonomiky sa prejavil v druhom štvrťroku 2009, kedy pokles HDP dosiahol 6 %. Štatistický úrad tak potvrdil rýchly odhad vývoja hrubého domáceho produktu z polovice augusta, kedy taktiež informoval o poklese HDP o 12,1 %.

V druhom štvrťroku 2020 boli v záporných číslach takmer všetky hlavné výdavkové zložky. "Výrazné oslabenie ekonomickej výkonnosti nášho hospodárstva bolo výsledkom historického prepadu nielen zahraničného, ale aj domáceho dopytu, pričom takú mieru