dnes je 4.10.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 336/2023 Z. z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.452 Podrobnosti k vyhláške č. 336/2023 Z. z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti ustanoviť podrobnosti o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci, najmä podrobnosti o tvorbe spisu, schválilo začiatkom augusta novelu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. Touto novelou dochádza od septembra tohto roku k zmenám a úpravám na úseku prijímania elektronickej zásielky, označovania prijatého elektronického záznamu,

Najnovšie články
viac článkov