dnes je 4.10.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 335/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.451 Podrobnosti k vyhláške č. 335/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

JUDr. Renáta Považanová

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia upraveného v § 59 písm. b) a d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) nadobudne počnúc 1. septembrom 2023 účinnosť vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Nový podzákonný predpis upravuje spôsob plnenia povinností orgánov verejnej

Najnovšie články
viac článkov