dnes je 1.3.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 144/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.325 Podrobnosti k vyhláške č. 144/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky možno poskytnúť dotáciu na:

  1. podporu rozvoja sociálnych služieb,
  2. podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  3. podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,
  4. podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
  5. zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
  6. podporu rekondičných aktivít,
  7. podporu členstva v medzinárodnej organizácii v
Najnovšie články
viac článkov