dnes je 21.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 111/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

29.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.728 Podrobnosti k vyhláške č. 111/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

JUDr. Renáta Považanová

S príchodom nasledujúceho mesiaca sa tiež, od 1. júna, novelizuje vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

K zmene tohto vykonávacieho predpisu dochádza v nadväznosti na schválenie zákona z 18. apríla 2024 číslo 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rovnako nadobúda účinnosť 1. júna