dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 374/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos MF SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119

3.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.489 Podrobnosti k oznámeniu č. 374/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos MF SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119

JUDr. Renáta Považanová

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 22/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Cieľom