dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 377/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

4.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.491 Podrobnosti k opatreniu č. 377/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 33ca ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2023 Z. z. je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky splnomocnené vydať opatrenie, ktorým k 1. októbru kalendárneho roka upraví sumy pomoci v hmotnej núdzi, konkrétne sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie. Navrhovaným opatrením sa navrhuje úprava súm pomoci v hmotnej núdzi tak, že sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2023, t. j. koeficientom 1,147.

S účinnosťou od 1. októbra