dnes je 4.10.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 351/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

11.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.467 Podrobnosti k opatreniu č. 351/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

JUDr. Renáta Považanová

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú podľa súčasnej právnej úpravy § 106 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení povinné zostavovať a pravidelne aktualizovať kľúčové informácie o dôchodkovom fonde pre každý spravovaný dôchodkový fond. Obsah kľúčových informácií (napr. o rizikovosti dôchodkového fondu, predpokladaných celkových nákladoch, predpokladanom priemernom ročnom výnose na celom horizonte starobného dôchodkového sporenia) spolu so štatútom

Najnovšie články
viac článkov