dnes je 2.7.2022

Input:

Podrobnosti k opatreniu 166/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

26.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.70 Podrobnosti k opatreniu 166/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

JUDr. Renáta Považanová

Počnúc dňom 20. mája 2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 166/2022 Z. z., v zmysle ktorého sa jednorazovo zvyšuje suma prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 o 74,12 eura.

Uvedeným krokom sa sleduje zmiernenie následkov zvyšujúcej sa inflácie a rastu cien. Nárok na uvedené má viac ako 1,1

Najnovšie články
viac článkov