dnes je 2.7.2022

Input:

Podrobnosti k opatreniu 117/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

20.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.54 Podrobnosti k opatreniu 117/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“). Toto opatrenie sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %.

S účinnosťou od 1. mája 2022 určilo MPSVaR SR nasledujúcu sumu základnej náhrady za každý 1

Najnovšie články
viac článkov