dnes je 2.7.2022

Input:

Podrobnosti k opatreniu 116/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o sumách stravného

20.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53 Podrobnosti k opatreniu 116/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o sumách stravného

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“). Toto opatrenie sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR.

S účinnosťou od 1. mája 2022 určilo MPSVaR SR sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

  1. 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Najnovšie články
viac článkov