dnes je 1.3.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 17/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SR

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.205 Podrobnosti k nariadeniu č. 17/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SR

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády SR č. 114/2017 Z. z. v  znení účinnom do 14. januára 2023 ustanovovalo štátnozamestnanecké miesta v odboroch štátnej služby „Investície” a „Informatizácia” ako štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môžu vykonávať štátnu službu iba občania Slovenskej republiky.

Dňa 15. januára 2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 17/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú

Najnovšie články
viac článkov