dnes je 22.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 155/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.328 Podrobnosti k nariadeniu č. 155/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

JUDr. Renáta Považanová

1. mája 2023 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 155/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o