dnes je 1.6.2023

Input:

Oznámenie podozrenia z trestnej činnosti

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2.11 Oznámenie podozrenia z trestnej činnosti

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Príloha č. 11

O Z N Á M E N I E podozrenia z trestnej činnosti

..................................................

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

Číslo: ................................

(názov a sídlo orgánu činného v trestnom konaní)

O Z N Á M E N I Epodozrenia z trestnej činnosti

Pri finančnej kontrole na mieste.................................................................................................................................

(názov predmetu kontroly)

vykonanej .................................................................. v čase od ................................. do ....................................

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

za obdobie od .................................. do

Najnovšie články
viac článkov