dnes je 28.1.2021

Input:

Opatrenia ÚVZ SR budú po novom všeobecne záväznými právnymi predpismi

13.10.2020, Zdroj: SITA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR budú po novom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v pondelok schválila vláda. Ako v materiáli uviedol rezort zdravotníctva, prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Novela má preto všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom tak upraviť právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva, ÚVZ SR svojimi opatreniami podstatným spôsobom zasahuje do každodenného života, dokonca obmedzuje základné práva a slobody. Napriek tomu platný zákon žiadnym spôsobom neupravuje