dnes je 9.7.2020

Input:

Odklad splatnosti a odpustenie odvodov pri nepravidelnom príjme a po skončení právneho vzťahu zamestnanca

20.5.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že pokiaľ splnili zákonnú podmienku na posunutie splatnosti poistného za marec 2020 na 31. júl 2020 a/alebo odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 a podali čestné vyhlásenie/a, tieto úľavy sa vzťahujú aj pri zúčtovaní nepravidelného príjmu alebo príjmu po skončení právneho vzťahu zamestnanca, ktorý vykazujú na tlačive Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha (ďalej len Výkaz).

Ak teda zamestnávateľ splnil podmienky na odpustenie poistného za apríl 2020 a podal čestné vyhlásenie, z poistného vykázaného vo Výkaze neplatí zamestnávateľ poistné prislúchajúce ku kalendárnemu mesiacu apríl 2020,