dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 9 Právne úkony zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Komentár k ZP § 9 Právne úkony zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 9

(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.

(2) Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

K ods. 1 a 2: [Konanie zamestnávateľa a konanie za zamestnávateľa]


Právnická osoba je na rozdiel od