dnes je 4.10.2023

Input:

Komentár k ZP § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.4 Komentár k ZP § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu


§ 71

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

K ods. 1 a 3:


Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. To

Najnovšie články
viac článkov