dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 61 Výpoveď

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Komentár k ZP § 61 Výpoveď

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 61

Výpoveď


(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

K ods. 1: [Oprávnená osoba, forma a doručenie]


Výpoveď musí mať zákonom stanovenú formu. Musí byť písomná. Ústna výpoveď je sankcionovaná neplatnosťou (§ 61 ods. 1 prvá veta). Ide však o relatívnu neplatnosť, t.j., ak sa jej zamestnanec nedovolá, skončenie pracovného pomeru na základe ústnej výpovede bude platné.

Podľa § 61 ods. 1musí byť výpoveď doručená, inak je neplatná. Ide o relatívnu neplatnosť, t.j. o neplatnom skončení pracovného pomeru výpoveďou by musel rozhodnúť súd.

K doručeniu výpovede nemôže dôjsť akokoľvek, ale zamestnávateľ musí postupovať podľa § 38 o doručovaní písomností. Podľa § 38 ods. 1„písomnosti