dnes je 4.10.2023

Input:

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 60 ZP

Dohoda o skončení pracovného pomeru


(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.


Komentár k § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru je komplexný proces. Vzhľadom na jeho pomerne prísnu a komplikovanú právnu úpravu v praxi často dochádza k

Najnovšie články
viac článkov