dnes je 22.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 55 Preradenie na inú prácu

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Komentár k ZP § 55 Preradenie na inú prácu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 55 ZP

Preradenie na inú prácu


(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

K ods. 1: [Preradenie na inú prácu]


Platí základné pravidlo, že zamestnanec má vykonávať prácu, ktorá bola ako druh práce dohodnutá v pracovnej zmluve a na mieste, ktoré bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. § 55 ods. 1 ustanovuje, že vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve je za istých podmienok možné. Takýto postup je možný len výnimočne a v prípadoch, ktoré ustanovuje § 55 ods. 2 a 4.


(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak

a. zamestnanec vzhľadom na svoj