dnes je 22.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6 Komentár k ZP § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 52a ZP

Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť


Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

K § 52a: [Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť]


§ 52a upravuje výnimky z pôsobnosti Zákonníka práce pre zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.

Na tieto osoby sa nevzťahujú ustanovenia o:

  • -> pracovnom čase (všetky),
  • -> kolektívnych pracovných vzťahoch (všetky).

Z judikatúry:

KS BA, sp. zn. 8Co/90/2017: Osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť ju vykonávajú z poverenia cirkví a náboženských