dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6 Komentár k ZP § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 52a

Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

 

K § 52a: [Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť]


§ 52a upravuje výnimky z pôsobnosti Zákonníka práce pre zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.

Na tieto osoby sa nevzťahujú ustanovenia o:

  • pracovnom čase (všetky),

  • kolektívnych pracovných vzťahoch (všetky).