dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 46 Vznik pracovného pomeru

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5 Komentár k ZP § 46 Vznik pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 46 ZP


Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.

§ 46: [Vznik pracovného pomeru]


Pracovný pomer sa v zmysle § 42 ods. 1zakladá pracovnou zmluvou. Samotný pracovný pomer však vzniká odo dňa, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, a to bez ohľadu na to, či zamestnanec do práce skutočne nastúpil alebo nie (napr. prekážka v práci).


Príklad: Situácia a): Zamestnanec mal v pracovnej zmluve v zmysle § 43 ods. 1 písm. c) dohodnutý ako deň nástupu do práce 1.10.2022. Zamestnanec v tento deň do práce nenastúpil a doručil oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Situácia b) Zamestnanec mal v pracovnej zmluve v zmysle § 43 ods. 1 písm. c)