dnes je 22.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 243

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.4 Komentár k ZP § 243

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 243

(1) Na uplatnenie práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom u každého zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a v každej skupine zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zriadi európska zamestnanecká rada alebo zavedie iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi s cieľom zabezpečiť účinné informovanie zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov a prerokovanie s nimi tak, aby možnosť účinného rozhodovania zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zostala zachovaná.

 

 

K § 243: [Realizácia práva na nadnárodné informovanie a prerokovanie – európska zamestnanecká rada alebo iný postup informovania a prerokovania, prednosť zriadenia európskej zamestnaneckej rady na úrovni