dnes je 1.6.2023

Input:

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.4 Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 138a

Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

(1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.


§ 138a: [Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti]

Novelou č. 406/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2011 vo väzbe na zákon č. 406/2011 Z. z.o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložilo ustanovenie, ktoré upravuje prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti v medziach zákona o dobrovoľníctve, kde sa

Najnovšie články
viac článkov