dnes je 22.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6.1 Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 122a

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však v sume 1,61 eura, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 sobota začína