dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 100 Dovolenka

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 § 100- § 105 Dovolenka za kalendárny rok

4.4.1 Komentár k ZP § 100 Dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 100

Dovolenka

Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a. dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b. dovolenku za odpracované dni,

c. dodatkovú dovolenku.

§ 100: [Dovolenka]


Zákonník práce rozlišuje tri druhy dovolenky:

  1. dovolenka za odpracované dni (§ 105),
  2. dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomernú časť (§ 101 - § 104),
  3. dodatková dovolenka (§ 106).

§ 100 sa vymenúvajú jednotlivé druhy dovolenky, pričom dovolenka za odpracované dni a dovolenka za kalendárny rok alebo jeho pomernú časť sa týka všetkých zamestnancov v pracovnom pomere – slúži na zotavenie po práci, v prípade dodatkovej dovolenky ide o osobitnú dovolenku pre niektoré skupiny zamestnancov v zmysle § 106 ZP ako