dnes je 22.3.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 9 - Príplatok za zastupovanie

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.9 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 9 - Príplatok za zastupovanie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9

Príplatok za zastupovanie(1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.Ustanovujú sa podmienky poskytovania príplatku za zastupovanie zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca. Nárok na poskytovanie príplatku za zastupovanie vzniká zamestnancovi až po štyroch týždňoch nepretržitého zastupovania v