dnes je 8.12.2022

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

13.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.3 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.§ 3

Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

(1) Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti:

a) s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1,

b) remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 2.Kvalifikačné predpoklady so zhodnotením ich miery zložitosti, zodpovednosti,