dnes je 21.9.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.14.5 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 14e

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca


(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume

a) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,30h)

b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné