dnes je 31.1.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

1.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.13.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

Ing. Jarmila Belešová


Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

§ 13a

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.


Ustanovuje sa, že za vykonávanie špecializovaných činností vykonávaných pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca alebo s výkonom odbornej činností príslušnej kategórie odborného zamestnanca, patrí tomuto zamestnancovi príplatok za výkon špecializovanej činnosti. Príplatok je teda možné poskytnúť len

Najnovšie články
viac článkov