dnes je 8.12.2022

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Článok I.

Ing. Jarmila Belešová

1.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - Základné ustanovenia

Ing. Jarmila Belešová

1.1.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

Ing. Jarmila Belešová

§ 1

Predmet a rozsah úpravy


(1) Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ktorými sú:

a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným