dnes je 19.8.2022

Input:

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiek

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiek

Ing. Jana Vršková

Neziskové účtovné jednotky

Medzi neziskové účtovné jednotky patria organizácie, ktoré neboli založené na účel dosahovania zisku. Ich hlavnou činnosťou je predovšetkým poskytovať rôzne všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poradenskej činnosti, vzdelávania detí a mládeže, združovanie finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi, v ohrození života, tvorba, ochrana životného prostredia a podobne. Vznik, činnosť a zánik takýchto organizácií upravujú nasledujúce právne predpisy:

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

- neinvestičné fondy - zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona č. 207/1996