dnes je 3.8.2020

Input:

Dlhodobý nehmotný majetok

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.1 Dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová

Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok je nehmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a cena vyššia ako 2 400 eur. Dobu používania si ustanoví spoločenstvo vo svojom odpisovom pláne.

Spoločenstvo účtuje o dlhodobom nehmotnom majetku, ktorým je:

  • softvér,

  • drobný dlhodobý nehmotný majetok,

  • ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Softvér

Softvér sa účtuje v spoločenstve bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

  • kúpený samostatne, a nie je súčasťou hardvéru a jeho ocenenia,

  • vyrobený vlastnou činnosťou pre potreby spoločenstva alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Softvér odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania. Najčastejším príkladom softvéru by mohol byť softvér na vedenie účtovníctva a ďalších administratívnych prác súvisiacich s evidenciou v spoločenstve.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Drobným dlhodobým nehmotným majetkom je podľa rozhodnutia spoločenstva nehmotný majetok, ktorého