dnes je 28.9.2020

Input:

26 - Prevody medzi finančnými účtami

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 26 – Prevody medzi finančnými účtami

Ing. Štefan Fabian

PhD.

Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných.


Opis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Prevod začiatočného stavu ak je kladný

 

261

 

701

 

prevod začiatočného stavu ak je záporný

 

701

 

261

 

Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

-účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

Výber hotovosti v cudzej mene z bankového účtu do pokladnice

- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

Vklad peňazí v hotovosti v € i v cudzej mene na bankový účet - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

Výber hotovosti zo základného bežného účtu do pokladne:

- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu

 

261

 

221AÚ

 

Prevod prostriedkov z pokladne na základný bežný účet PO:

- účtovanie na základe výpisu z účtu

 

221AÚ

 

261

 

Prevod peňažných prostriedkov z iných účtov na účet cudzích prostriedkov podľa výpisu z tohto účtu (napr. neuhradené záväzky z miezd za mesiac december v RO)

 

221AÚ

 

261

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO zriadenou obcou

 

261

 

221AÚ

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO

 

261

 

221AÚ

 

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:

- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu

 

261

 

221AÚ

 

Prevod prostriedkov na príjmový účet ako doplnkového zdroja :

- účtovanie na základe výpisu z účtu mimorozpočtových prostriedkov

 

261

 

221AÚ

 

Prevod hotovosti z pokladnice na výdavkový rozpočtový účet:

- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

222

 

261

 

Výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice:

- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:

- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

Prevod finančných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:

- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy na príjmový rozpočtový účet:

- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

Príjem prostriedkov na príjmový rozpočtový účet ako doplnkového zdroja z mimorozpočtového účtu :

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

223

 

261

 

Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

223

 

261

 

Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

223

 

261

 

Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

224

 

261

 

Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy z účtu štátnych rozpočtových výdavkov:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

224

 

261

 

Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

224

 

261

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:

- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu

 

261

 

224