Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania na finančných účtoch v neziskových organizáciách

 

Daňový kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 19.1.2018
 1 USD1,22 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,17 EUR (-0)
 1 CZK25,37 EUR (-0,08)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a register účtovných závierokGarancia

17.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2013 sa v súlade so zákonom o účtovníctve účtovné závierky ukladajú do registra účtovných závierok (ďalej len „RUZ“). Na to, aby sa účtovná závierka účtovnej jednotky dostala správne do RUZ je potrebné vyplniť ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Pohľad na účtovanie výdavkov na dobrovoľnícku činnosť v občianskom združeníGarancia

17.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“) upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení ...
viac

Novinky v právnej úprave neziskových organizácií od 15. januára 2018Garancia

15.1.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou k 15.1.2018 dochádza k novele zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Primárnym dôvodom na zmenu právnej úpravy je v zmysle dôvodovej správy k tejto ...
viac

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovná závierkaGarancia

10.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V prípade občianskeho združenia ide hlavne o členov združenia a daňové úrady. Účtovná ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Refakturácia mzdových nákladov a DPH medzi s.r.o. a OZGarancia

10.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným zdrojom príjmu OZ je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je poskytnutá na aktuálny rok až koncom roka (november). Hlavným zdrojom príjmu OZ je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je poskytnutá na aktuálny rok až koncom roka ( ...
viac

Občianske združenia a 2% v roku 2018Garancia

8.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) majú občania právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske ...
viac

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a inventarizáciaGarancia

3.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Občianske združenie má povinnosť, rovnako ako aj všetky iné právnické a fyzické osoby, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, overiť inventarizáciou, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Ak fyzickú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Základné dokumenty občianskych združeníGarancia

3.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Občianske združenia predstavujú jednu z právnych foriem zoskupení, v ktorých sa môžu občania združovať s rovnakým cieľom. Najčastejšie sa pritom jedná o aktivity, ktoré za občanov nevykonáva štát. Občianske združenia predstavujú jednu z ...
viac

Uzatvorenie účtovníctva v neziskovom sektore za rok 2017 - Precenenie finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierkaGarancia

27.12.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2014 neziskové účtovné jednotky nepreceňujú finančný majetok na reálnu hodnotu. Pri finančnom majetku, ktorý bol precenený súvzťažne na účte 414 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov, sa preúčtuje tento ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Nové pravidlá zdaňovania príjmov plynúcich z reklamy u neziskových organizáciiGarancia

27.12.2017, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) u vybraných typov právnych foriem organizácií nezaložených alebo nezriadených na podnikanie zavádza v ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

6.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 078 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 078       MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2018 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku (vyšlo dňa: 5.1.2018 v čiastke č. 1)
  • 4/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 213/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 8.1.2018 v čiastke č. 2)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

30.1.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET)

27.3.2018, Bratislava
Lektorka: JUDr. Anna Karasová
Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) a chcú mať prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: