NAJNOVŠIE

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyZámokGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývojZámokGarancia

22.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 072 je pasívny účet - začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 072 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Opis účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Eviduje pozemkové spoločenstvo vo svojom majetku v súvahe aj pozemky a lesy svojich členov?Garancia

21.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozemkové spoločenstvo (v minulosti urbariát) je spoločenstvom vzniknutým za účelom spoločnej správy a využívania pozemkov, ktoré sú spravidla v spoluvlastníctve členov spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo (ďalej len spoločenstvo) môže ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - zverejňovanie výročnej správy v roku 2017ZámokGarancia

21.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá bola zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je povinná do 15. júla uložiť výročnú správu v ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovZámokGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Právne formy neziskových organizácií na SlovenskuGarancia

2.3.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikaniaGarancia

1.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 013 - Softvér 014 - ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

31.7.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva