Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zásob vlastnej výroby v neziskových organizáciách

 

Daňový kalendár
apríl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.4.2018
 1 USD1,24 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,17 EUR (-0)
 1 CZK25,33 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účet 123 - VýrobkyGarancia

18.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobky predstavujú predmety, ktoré sú určené na predaj. Oceňujú sa tiež vo vlastných nákladoch. Výrobky predstavujú predmety, ktoré sú určené na predaj. Oceňujú sa tiež vo vlastných nákladoch. Najčastejšie účtovné prípady na tomto účte sú ...
viac

Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

18.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Krátkodobým finančným zdrojom môžu byť prijaté krátkodobé výpomoci - pôžičky, ktoré poskytli účtovnej jednotke ostatné osoby, s výnimkou bánk, na základe zmlúv. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých veriteľov. Krátkodobým ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie v knihe sociálneho fonduGarancia

16.4.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak účtovná jednotka zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu je povinná tvoriť sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z ...
viac

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2017Garancia

13.4.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ladislav Zakhar S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie k individuálnej účtovnej závierke. Predmetom novelizácie sa vzťahuje na účtovnú závierku za rok 2014 a nasledujúce roky. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie benefitu zo sociálneho fondu pre zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

11.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby (zariadenie pre seniorov, pozn.), ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, správne zaúčtovať nákup informačnej brožúry? Ako v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne ...
viac

Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery

11.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková Neziskové účtovné jednotky účtujú na tomto účte úvery poskytnuté bankou so splatnosťou do jedného roku. Úver môže byť poskytnutý poukázaním na účet účtovnej jednotke alebo otvorením úverového rámca. Pri otvorení úverového rámca uhradí banka ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Správne poplatky vzťahujúce sa na neziskové organizácie podľa zákona o správnych poplatkochGarancia

9.4.2018, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové organizácie, ktoré zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon o neziskových organizáciách“) definuje ako právnické osoby založené podľa ...
viac

Účet 342 - Ostatné priame daneGarancia

6.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Pasívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 342 j e možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. č.   Opis účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zaúčtovanie časti dotácie, z ktorej bol obstaraný pozemok neziskovej organizácieGarancia

4.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková Nezisková organizácia účtujúca v podvojnom účtovníctve obstarala z dotácie pozemok, na ktorom sa zrealizovala rozsiahla výstavba. Nezisková organizácia účtujúca v podvojnom účtovníctve obstarala z dotácie pozemok, na ktorom sa zrealizovala ...
viac

Finančné účty v neziskových organizáciách

4.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková V účtovej triede 2 sa účtujú aj niektoré druhy cenných papierov -cenné papiere na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere. Cenné papiere, ktoré má účtovná jednotka vo svojom majetku, sa účtujú podľa zámeru (predpokladu),aký má ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Najčítanejšie

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .......................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

26.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D- Na účte 079 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 079     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa § 489 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ............................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2018 Z.z. určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 102/2018 Z.z. ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 107/2018 Z.z. novela zák. č. 570/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

5.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

25.4.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: