NAJNOVŠIE

Účet 511 - Opravy a udržiavanieZámokGarancia

28.9.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účte sa účtujú externé náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého majetku. Opravou sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku, ktorého cieľom je uvedenie majetku do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Špecifiká a rôznorodosť neziskových účtovných jednotiek

28.9.2016, JUDr. Igor Turuk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ingrid Šabíková PhD., JUDr. Igor Turuk Neziskové organizácie majú v súčasnosti nezastupiteľné miesto. Rozmach tretieho sektora nastal po roku 1989, kedy vznik demokratickej spoločnosti napomáhal k rozvoju neziskových organizácií. Neziskové organizácie majú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 014 - Oceniteľné právaZámokGarancia

26.9.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Vzor zmluvy o sprostredkovaníZámokGarancia

23.9.2016, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor zmluvy o sprostredkovaní ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Záujemca:         Obchodné meno: ........................................................   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Zúčtovacie vzťahy v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.8.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účty účtovej triedy 3 Účty účtovej triedy 3 sú určené na účtovanie pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky odo dňa ich vzniku do dňa ich zaplatenia. Ide predovšetkým o záväzky a pohľadávky z obchodných vzťahov, ako aj z hlavnej neziskovej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákupu mobilného telefónu v škole, ktorá je neziskovou organizáciouZámokGarancia

11.3.2015, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila nižšiu čiastku pre dlhodobý majetok. Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Editovateľné tlačivá na stiahnutieZámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnite si nasledovné editovateľné tlačivá: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Príjmy a výdavky Majetok a záväzky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva