Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zásob vlastnej výroby v neziskových organizáciách

 

Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.3.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (+0,01)
 1 CZK25,42 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nová registračná povinnosť pre neziskové organizácie od 1. novembra 2018Garancia

19.3.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela, ktorá bola vyhlásená v Zbierke zákonov pod číslom 52/2018 Z.z., predstavuje omeškanú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o ...
viac

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

16.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Termín zostavenia účtovnej závierky v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne-prospešné službyGarancia

14.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková Ak nezisková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie, ani povinnosť auditu, je povinná zostaviť svoju účtovnú závierku a výročnú správu v súlade s § 34 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách do 30. júna a následne do 15. júla ju ...
viac

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

12.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) pozitívne aj negatívne definuje v ...
viac

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraGarancia

9.3.2018, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

7.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlhodobý majetok sa člení na: dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok (odpisovaný alebo neodpisovaný), dlhodobý finančný majetok a dlhodobé pohľadávky. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobým nehmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorý ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Príklady z praxe - účtovanie dlhodobého majetkuGarancia

7.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaradenie dlhodobého nehmotného majetku do používania Otázka Účtovná jednotka obstarala softvér na základe vyhlásenej verejnej súťaže. V zmysle uzatvorenej zmluvy cena za softvér bude fakturovaná po riadnom dodaní softvéru potvrdenom na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Náklady na správnu činnosť neziskových organizácií - účtovanie na účte 521 - Mzdové nákladyGarancia

7.3.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účte sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách vrátane dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy. Na tomto účte ...
viac

Dôraz na správne vyplnenie úvodnej strany pri vkladaní účtovnej závierky do RUZGarancia

5.3.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na to, aby sa účtovná závierka účtovnej jednotky dostala správne do registra účtovných závierok (ďalej len „RUZ“) je potrebné vyplniť náležitosti úvodnej strany príslušného výkazu. Na to, aby sa účtovná závierka účtovnej ...
viac

Vzor zmluvy na spätný lízingGarancia

2.3.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor Zmluva na spätný lízing uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami: Účastník I.: .................................... obchodné meno   .................................... sídlo   ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .......................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

26.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D- Na účte 079 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 079     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

3.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa § 489 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ............................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 59/2018 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 70/2018 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 77/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

5.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

25.4.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: