NAJNOVŠIE

Účet 021 - StavbyZámokGarancia

20.10.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 021 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 021         MD     D         Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 521 - Mzdové nákladyZámokGarancia

19.10.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtujú sa tu hrubé mzdy a odmeny zo závislej činnosti zamestnancov. Do hrubej mzdy sa zahŕňa aj mzda poskytovaná v nepeňažnej forme, ak je súčasťou mzdy. Účtujú sa tu hrubé mzdy a odmeny zo závislej činnosti zamestnancov. Do hrubej mzdy sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Povinnosť zriadenia pobočky v SR pri zahraničnom subjekteGarancia

19.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musí mať firma súťažiaca vo verejnom obstarávaní sídlo/pobočku, resp. prevádzku na Slovensku? Musí mať firma súťažiaca vo verejnom obstarávaní sídlo/pobočku, resp. prevádzku na Slovensku? Zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) predstavuje národnú transpozíciu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Vzor zmluvy o sprostredkovaníZámokGarancia

23.9.2016, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor zmluvy o sprostredkovaní ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Záujemca:         Obchodné meno: ........................................................   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Charakteristika bytového družstvaZámokGarancia

1.8.2016, JUDr. Alena Kseňáková, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alena Kseňáková; JUDr. Renáta Považanová Bytové družstvo Právne predpisy - osobitne Občiansky zákonník (OBČZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), Obchodný zákonník (OBCHZ - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákupu mobilného telefónu v škole, ktorá je neziskovou organizáciouZámokGarancia

11.3.2015, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila nižšiu čiastku pre dlhodobý majetok. Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Právne formy neziskových organizácií na SlovenskuGarancia

2.3.2015, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové inštitúcie (asociácie, nadácie) uznané ako samostatné právne subjekty, sú podľa Sektorovej klasifikácie výrobných jednotiek podľa hlavných právnych foriem vlastníctva klasifikované nasledovným spôsobom. Neziskové ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva