Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zúčtovacích vzťahov v neziskových organizáciách

 

Daňový kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.9.2017
 1 USD1,2 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,28 EUR (-0)
 1 CZK26,09 EUR (-0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Novela zákona o e-Governmente účinná od 1. novembra 2017Garancia

20.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament v stredu 6. septembra 2017 schválil novelu zákona o e-Governmente. Novela reaguje na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky (platí od 1. novembra 2016, pozn.), ako aj na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. ...
viac

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

20.9.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka tu účtuje náklady vynaložené na vytvorenie vhodných pracovných podmienok na pracovisku a náklady vynaložené na starostlivosť o zamestnancov. Účtuje sa tu tiež odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Finančná kontrola - Základné pojmyGarancia

18.9.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Finančná kontrola Finančnou kontrolou sa rozumie zabezpečenie overenia hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, používaní a poskytovaní, účtovaní, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

NR SR schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúciiGarancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 7. septembra 2017 schválili návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Nová právna úprava má umožniť transformovať výskumné organizácie na verejné výskumné inštitúcie. Cieľom zákona je vytvoriť nový typ právnickej osoby, ...
viac

Rada vlády SR pre mimovládny neziskové organizácieGarancia

13.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre dobre fungujúcu demokraciu je podstatnou zložkou aj aktivita občanov na správe vecí verejných. Významnú úlohu v tomto smere zastávajú mimovládne neziskové organizácie, ktoré svojím konaním prenášajú názory, poznatky a návrhy v oblasti ...
viac

Účet 525 - Ostatné sociálne poistenieGarancia

13.9.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účte sa účtujú náklady účtovnej jednotky, ak platí ako zamestnávateľ príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Na tomto účte sa účtujú náklady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Neziskové organizácie a elektronické schránky od 1. mája 2018Garancia

11.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov boli pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva zriadené elektronické schránky, ktoré slúžia na ...
viac

Poskytovanie zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu a povinnosť obstarávaťGarancia

6.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nemocnica ako zamestnávateľ zabezpečuje zo sociálneho fondu pravidelne rehabilitačné pobyty a poznávacie zájazdy. Je nutné využívať formu verejného obstarávania prostredníctvom prieskumu trhu alebo elektronického trhoviska? Nemocnica ako zamestnávateľ ...
viac

Účet 513 - Náklady na reprezentáciuGarancia

6.9.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka tu účtuje účelové náklady vynaložené na svoju reprezentáciu. Ide o externé aj vlastné výkony vynaložené na účely reprezentácie. Najčastejšie sa vyskytujúce náklady na reprezentáciu sú náklady na pohostenie, dary, propagačné ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobomGarancia

5.9.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom ..................................... obchodné meno predávajúceho ............................................................. sídlo ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

6.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 078 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 078       MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
  • 205/2017 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.8.2017 v čiastke č. 86)
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.11.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

8.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: