Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania imania a peňažných fondov v NO

 

Daňový kalendár
október 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2017 - DPH (registrácia)

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2017 - DPH (registrácia)

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.10.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,23 EUR (-0)
 1 CZK25,73 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a peňažný denníkGarancia

18.10.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V peňažnom denníku sa účtuje v mene euro. Pohyb peňažných prostriedkov v pokladnici sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladničných dokladov. V peňažnom denníku sa účtuje v mene euro. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostíGarancia

18.10.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/ ...
viac

Účet 531 - Daň z motorových vozidielGarancia

16.10.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak účtovná jednotka používa automobil na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka, stáva sa platiteľom dane z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správcom ...
viac

Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecíGarancia

12.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 082 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady. 082     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 083 - Oprávky k dopravným prostriedkomGarancia

12.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 083 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 083     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Občianske združenie z pohľadu jednoduchého účtovníctvaGarancia

11.10.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnickou osobou, ktorej rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), je aj občianske združenie. Preto je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Preplatenie dokladu za ubytovanie, ktorý nebol vystavený na adresu organizácieGarancia

11.10.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa bola vyslaná na pracovnú cestu. Priniesla doklad za ubytovanie vystavený na meno a svoju adresu, nie na adresu firmy. Môžem jej vo vyúčtovaní cestovného príkazu uznať takýto doklad o poskytnutí ubytovania? ...
viac

Účet 081 - Oprávky k stavbámGarancia

10.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 081 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 081     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zmení aj zákon o neziskových organizáciáchGarancia

9.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) prijala dňa 22. septembra 2017 na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v ...
viac

Založenie občianskeho združeniaGarancia

4.10.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov majú občania právo sa slobodne združovať, zakladať spolky, spoločnosti, zväzy a iné občianske združenia. Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Najčítanejšie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

6.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 078 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 078       MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 240/2017 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 241/2017 Z.z. novela zák. č. 285/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 244/2017 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. a č. 17/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 245/2017 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 246/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 247/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 248/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 17.10.2017 v čiastke č. 105)
  • 249/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 17.10.2017 v čiastke č. 105)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.11.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

8.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: