Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania nákladov na činnosť v neziskových organizáciách

 

Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.11.2017
 1 USD1,18 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,21 EUR (-0)
 1 CZK25,46 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účet 512 - CestovnéGarancia

23.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vystavenie faktúry za službu odberateľovi v občianskom združeníGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže vystaviť občianske združenie faktúru za službu odberateľovi? Môže vystaviť občianske združenie faktúru za službu odberateľovi? Ak občianske združenie poskytuje službu svojmu odberateľovi, je potrebné vystaviť účtovný doklad k ...
viac

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmovGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjem peňažných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov sa účtuje v peňažnom denníku ako príjem poukázaný príslušným daňovým úradom na bankový účet. Zároveň sa táto skutočnosť účtuje v knihe záväzkov, nakoľko v prípade ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie verejnej zbierky vykonávanej predajom predmetovGarancia

20.11.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri predaji predmetov, v cene ktorých je zahrnutý príspevok do verejnej zbierky, je organizátor povinný uviesť výšku tohto príspevku buď priamo na predávaných predmetoch alebo na viditeľnom mieste, kde sa tieto predmety predávajú. Pri predaji ...
viac

Účet 511 - Opravy a udržiavanieGarancia

16.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 511 - Opravy a udržiavanie Nákladový účet, konečný zostatok na strane MD (prevod zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh na účet 710 - Účet ziskov a strát). P. č.   Opis účtovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ako riešiť situáciu, keď štatutár neziskovej organizácie nastupuje na materskú dovolenku?Garancia

15.11.2017, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Riaditeľ - štatutár neziskovej organizácie nastupuje na materskú dovolenku. Zastupovaním chce poveriť kmeňového zamestnanca. Môže ho poveriť na zastupovanie funkcie v plnom rozsahu aj na právne úkony, ale tieto bude počas neprítomnosti ...
viac

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorskéGarancia

15.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúce povinnosti sú najmä pre tie občianske združenia, ktorých hlavnou činnosťou je výkon športových aktivít, ako sú športové kluby, telovýchovné jednoty či športové zväzy, ktoré zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

14.11.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................... Zastúpený: ......... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny zákona 431/202 Z.z. účinné od 1. 1. 2018 v rámci verejnej správy a neziskových organizáciíGarancia

13.11.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe podnetov z praxe sa predlžuje lehota z piatich dní na pätnásť dní, ktorú má účtovná jednotka na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a novo schválenej účtovnej závierky, ktorú zostavila po otvorení ...
viac

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie dotáciíGarancia

8.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotácia, podpora alebo príspevok (ďalej len „dotácia“) predstavuje nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov či už zo štátneho rozpočtu, rozpočtu miest, vyšších územných celkov alebo aj z prostriedkov Európskej únie. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Najčítanejšie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovGarancia

20.6.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová Účtovanie imania - účet 411 - Základné imanie Účtovný prípad   MD   DAL   Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva   211   411   Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločnosti   221 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuGarancia

6.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 078 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 078       MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 272/2017 Z.z. novela zák. č. 199/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2017 v čiastke č. 118)
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 281/2017 Z.z. novela zák. č. 492/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 283/2017 Z.z. novela vyhl. č. 284/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 284/2017 Z.z. novela vyhl. č. 326/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.11.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

 

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: