NAJNOVŠIE

Účet 411 - Základné imanieGarancia

20.7.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vysporiadanie straty sa môže realizovať vždy iba do výšky základného imania. Na tomto účte sa účtujú predovšetkým: - nadačné imanie v nadácii a jeho zvýšenie alebo zníženie, - vklady zakladateľov neziskovej účtovnej jednotky pri jej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Neuhradené členské príspevky v záujmovom združení právnických osôb a ich účtovanieGarancia

20.7.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V záujmovom združení právnických osôb bolo členskou schôdzou schválené na rok 2016 zaplatenie členských príspevkov 1 000 eur. Ku koncu účtovného obdobia však neboli členské príspevky uhradené. Je potrebné účtovať o vzniku nároku a vykázať ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účet 561 - Predané cenné papiere a podielyZámokGarancia

13.7.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtuje úbytok dlhodobých i krátkodobých cenných papierov a podielov pri ich predaji. Výsledkový účet , nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 - Účet výsledku hospodárenia. Na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Pavol Haško; JUDr. Lucia Danišovičová Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je záložným právom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Dotácia z ministerstva kultúry a povinnosť riadiť sa zákonom o verejnom obstarávaníZámokGarancia

20.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak cirkev obdŕžala dotáciu z ministerstva kultúry na reštaurovanie (opravu) kultúrnej pamiatky (kostol) v sume 30 000 eur, kde je spoluúčasť 5 %, je potrebné riadiť sa zákonom o verejnom obstarávaní? V súvislosti s poskytnutím dotácie poukazujeme na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: prevádzkové náklady, náklady ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie nákupu mobilného telefónu v škole, ktorá je neziskovou organizáciouZámokGarancia

11.3.2015, Ing. Štefan Fabián PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila nižšiu čiastku pre dlhodobý majetok. Nákup mobilného telefónu v cene nižšej ako 1700 eur patrí k bežným výdavkom, ak si účtovná jednotka nestanovila ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- n.o. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Editovateľné tlačivá na stiahnutieZámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnite si nasledovné editovateľné tlačivá: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Príjmy a výdavky Majetok a záväzky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchZámokGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Pre neziskové organizácie
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva